Estudi de la via d’agregació de tres proteïnes implicades en diferents malalties conformacionals humanes: scFv‐h3D6 com agent terapèutic per a la malaltia d’Alzheimer, AL‐12 com a causa d’Amiloïdosi de cadena lleugera, i PDZ3 com a organitzador del proteoma

Files in this item

This item appears in the following Collections