Part I - Reacció de Matsuda-Heck: Estudi de la seva viabilitat en medi aquós; utilització per a la síntesi de compostos altament fluorats. Part II - Preparació de colorants hidrofòbics derivats d'azobenzè i d'antraquinona

Files in this item

This item appears in the following Collections