Paper de la proteïna scavenger AIM en l’activació de macròfags i desenvolupament de cèl·lules escumoses

Files in this item

This item appears in the following Collections