Variabilitat depenent del temps per BTI i portadors calents en MOSFETS ultraescalats

Files in this item

This item appears in the following Collections