Desenvolupament de microgeneradors inercials electromagnètics en tecnologia de microsistemes per a la recuperació d’energia mecànica residual de l’ambient

Files in this item

This item appears in the following Collections