Traducció al castellà del Regiment de preservació a epidèmia o pestilència e mortaldats de Jacme d’Agramont

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents