Anàlisi quantitatiu de l’efecte de l’expressió d’una lipasa recombinant sobre el metabolisme central de Pichia pastoris

Files in this item

This item appears in the following Collections