Síntesi i reactivitat de compostos policíclics: aplicacions de la reacció de metàtesi d’olefines a la seva síntesi

Files in this item

This item appears in the following Collections