Evolució semàntica i gramaticalització de venir (segles XII-XVI): una aproximació segons la semàntica diacrònica cognitiva

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents