La llengua catalana a Elx al segle XVII: edició i estudi lingüístic dels manuscrits dels Llibre del Mostassaf i de processos notarials de 1617, 1622, 1635 i 1697

This item appears in the following Collections