Purificació i caracterització de dos proteïnes inhibidores termoestables de l'activitat HMG-CoA reductasa fosfatasa de fetge de rata

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents