L'estancament del creixement dels boscos de Quercus ilex després de l'abandonament de les pràctiques silvícoles: efecte de la intensitat d'aclarida i de la sequera en el creixement i l'estructura

This item appears in the following Collections