Influència d´alguns anestèsics i analgèsics en l´activitat citocrom P45O hepàtica (CYP450) de rata

Files in this item

This item appears in the following Collections